Produksjon av salt på Algarve kysten

Sjøsalt lages fortsatt på gammelmåten på Algarvekysten. Her fra et anlegg i nærheten av Fuzeta hvor de høster inn salt etter at vannet er dampet ut ved hjelp av solvarmen. Disse bassengene kalles salinas og består av et sinnrikt system med bassenger, pumper, kanaler og små damluker. Sjøvann fylles inn ved høyvann og slippes så videre inn i bassenger hvor solen sørger for at vannet stadig oppnår en økt saltholdighet, frem til det kan høstes inn med gravemaskiner og lastebiler.

Kanskje dette saltet blir sendt til Norge for å lage saltfisk som senere kan bli til klippfisk, og som så eksporteres til Portugal?