Krisen i Portugal – lys i tunellen?

Den økonomiske krisen i Portugal merkes for stadig flere. Ledigheten øker og er nå oppe i 16 %, og ungdomsledigheten (under 25 år) er på 25 %. Køene foran nødhjelps stasjonene øker, stadig flere greier ikke å betale for sine forpliktelser, bedrifter går konkurs og bygge- og infrastruktur prosjekter stopper opp. Flere offentlig eide selskap som flyselskapet TAP og energiselskapet EDP skal privatiseres. Statsbudsjettet for 2013 strammer fortsatt kraftig inn og skatter og avgifter økes. BNP er prognostisert til å bli minus 3 % i 2012 og minus 1% i 2013. Dette mener mange eksperter er alt for optimistisk.

Den vanskelige balansegangen mellom å kutte kostnader og samtidig stimulere økonomisk utvikling er ikke lett. Mange portugisere (og andre europeere) mener man nå har strammet for mye inn og at det er umulig å få til vekst i økonomien med de rammebetingelser som nå gjelder. Det er stadige streiker mot kutt i lønninger, pensjoner, privatiseringer og forverring av arbeidsvilkårene. Men Portugal må også forholde seg til at de etter å ha mottatt krisehjelp, delvis er i lomma på «Troikaen», EU, IMF og EBU.Statsministeren i Portugal Pedro Passos Coelho (Social Democratic Party – PSD) sa i en tale tidligere i høst at han trodde de økonomiske nedgangstider i landet kommer til å snu i 3. kvartal 2013. Det er det ingen av de portugiserne jeg snakker med som tror på!

 

Arbeidsledighetstrygda er for mange på bare 495 euro i måneden, som for de fleste er umulig å greie seg på. Mange tvangsflyttes fra sine hjem og leilighetene blir da ofte stående tomme fordi de som eventuelt skulle kjøpe dem ikke får lån i banken.  Antall solgte leiligheter i Portugal er på det laveste nivå på 20 år.
Det blir mange negative spiraler når krisen rammer en nasjonal økonomi. Det finnes ikke lettvinte snarveier ut av krisen for Portugal. For høye offentlige kostnader og for lav produktivitet over lang tid gjør at det samtidig både må kuttes i pengebruk og skapes nye arbeidsplasser. For å få det til så må politikerne gjøre de riktige grepene, man må skape forståelse for det man gjør og man må ha folket med seg. Den forståelsen og aksepten tror jeg svært mange portugisere ikke har og for mange portugisere synes ikke å stole på sine politikere.

Er det så ingen lys i tunnelen?  Slik jeg oppfatter det så er ikke lysene plagsomt sterke, og de kan være fra motgående tog. Men noe positivt er det. Handelsbalansen er hittil i 2012 på pluss siden, noe som er første gang siden Bank of Portugal publiserte disse tallene i 1996.  Dette er oppnådd ved at importen er sterkt redusert og eksporten har økt spesielt på tjenestesiden. Statsfinansene ser ut til å bedres og turisttrafikken øker etter et lavmål for et par år siden. Portugal har også en av verdens høyeste gullreserver målt ifht BNP – 9,5 % – bare Libanon har høyere. Kanskje Bank of Portugal kan stille gullet i pant for å oppnå bedre lånebetingelser mm.?

Men det vil uansett ta lang tid før man kommer ut av krisen, og når det skjer så tror jeg Portugal vil være et noe annerledes land enn det var da det gikk inn i krisen!

4 thoughts on “Krisen i Portugal – lys i tunellen?

 1. Interessante betraktninger Tore. Trur redningen på kort sikt må komme på turismen men omstillingen blir nok en meget lang og pinefull reise… beste bidraget fra oss nordboere må være å legge ferien til Portugal og Spania.

  – trond

 2. Takk for kommentar. Ja det vil ta tid og jeg tror det skal bli værre før det snur.
  Enig i at vi kan støtte dem ved å legge feriene våre hit. Men vi kan også kjøpe mere varer fra dem; vin, sardina, klær mm Og så må vi selge klippfisken billigere til dem. Den er jo sikringskost her nede.
  Jeg gjør i alle fall mitt med å være her nede og bruke penger 🙂

  Tore

 3. Portugal har eksistert som selvstendig stat i mer enn 800 år. Man har opplevd mange økonomiske kriser og flere traumatiske hendelser som jo preger dagens Portugal. Det verste som kan skje er at man mister troen på fremtiden, at pessimismen blir kronisk. Problemet med den politikk som nå føres av koalisjonen PSD-CDS er at man har en altfor ensidig fokus på kutt i offentlige utgifter. Det hersker ingen tvil at Portugal trenger en omfattende omstrukturering av offentlig sektor, men uten en nasjonal konsensus vil det være vanskelig, om ikke umulig å få det til. De to største partier burde finne frem til en realistisk politisk platform for å sette i gang en slik prosess. Ingenting tyder på at det vil skje. Den sittende statsminister har ikke klart å bygge gode allianser. Han har veldig lite erfaring, og har gjort en del elementære feil, slik at regjeringen fremstår som lite troverdig. Men det er viktig å merke seg at “krisen” er ikke “made in Portugal”. Det skyldes en altfor optimistisk europeisk drøm, som innførte en felles valuta uten å innføre nødvendige reformer, dvs uten en felles europeisk finanspolitikk. Så veien ut av den aktuelle krise må nødvendigvis, slik jeg ser det, komme ved en omstrukturering av det europeiske samarbeid, dvs man må ha en overnasjonal finanspolitikk. På den andre side ser vi tendenser til fragmentering av EU, dvs at i Spania, Belgia og UK fins sterke separatistbevegelser som fort kan føre til nye statsdannelser. I så fall kan vi få en helt ny konstruksjon, og da må man nødvendigvis diskutere den gamle akse Paris-Berlin rolle i fremtidens Europa. Jeg for mitt vedkommende er optimist.Portugal vil klare seg, men man må passe seg for en altfor sterk dose av “kutt-medisinen” som de sittende høyre partier har satt i gang…

 4. Takk for reflekterte betraktninger Eduardo. Enig i at man er i ferd med å kutte for mye. Noen betaler en høy pris for å tilfredsstille “troikaens” krav. Utfordringa ligger på “skape” siden. Portugal og de andre krise landene må tilrettelegge for at det skapes nye virksomheter og nye arbeidsplasser, i et enormt stort antall. Når mye av produksjonen av klær, sko og andre produkter er flyttet til Kina, så er det ikke lett å finne på nye ting i et stort nok omfang. Spania trodde jo at de kunne bygge leiligheter i store antall inn i evigheten. Det visste seg jo ikke å være så lurt. Ingen vet jo hvordan EU vil se ut om noen år, annet enn at det vil være endret. Men nye produksjons- og handelsmønstre vil måtte tvinge seg frem. Og da må f.eks Norge la Portugal produsere det de er gode på og få lov til å selge det i Norge uten at vi skjermer oss bak høye tollmurer. (Og her må ikke Norge la Senterpartiet styre politikken – det blir for dumt) Jeg er også optimist på vegne av Portugal, men det er utfordrende og vil ta tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *