Portugiserne

Jeg opplever portugiserne som et reservert men høflig folk. Det tar tid å bli kjent med dem og førsteinntrykket kan være at de er tilbakeholdne eller uinteresserte. Dette kan gjøre at man oppfatter dem som lite serviceinnstilte. Noe som jo også er et trekk som mange utlendinger mener karakteriserer oss nordmenn. Melankolsk er også et uttrykk som bruker om portugisere. Portugiserne bruker selv begrepet saudade for å beskrive seg selv. Begrepet betyr noe sånt som lengsel etter noe som er mistet eller noe som er uoppnåelig. Musikkstilen Fado – som på portugisik betyr skjebneer nært beslektet med og nærmest utrykker forestillingen om saudade. Fado kjennetegnes ved saktmodig og «klagende» sang akkompagnert av gitar (guitarra), og noen omtaler den som en portugisisk form for blues. Fado står spesielt sterkt i Lisboa hvor den i dag blant annet fremføres i spesielle Fado barer.

Og manjana ånden lever også i Portugal. De har god tid og liker ikke å stresse. Det må vi bare venne oss til og leve med. Men her som ellers er det ikke riktig å generalisere for mye.

For når man har lært portugiserne å kjenne så ser man at det er et høflig og rolig folkeferd som også er gjestfrie og nysgjerrige. De er ikke så pågående og støyende som f.eks spanjolene, og for mange av oss er det et positivt særtrekk. Noen påstår at portugiserne har et mindreverdighetskompleks i forhold t til spanjolene. Det er absolutt ikke mitt inntrykk. Portugiserne er et stolt folk, som har sine særtrekk – som oss nordmenn.

Felleskapsbegrepet er kanksje ikke så utviklet som hos oss nordmenn. Man tar seg til rette med ting som vi hjemme ville reagert på. Et eksempel er kronisk bjeffende hunder som holder deg våken om natten. Hjemme ville vi aldri latt det skje i det omfang det gjør her. Som en portugiser jeg snakket med uttrykte det: I Portugal er definisjonen av felleskap summen av de enkeltes interesser og handlinger. Vi har ennå ikke fått en forståelse og et felles aksept for at det er et samfunnsfellesskap som er overordna dette.

Portugiserne er for det aller meste katolikker og i deler av Portugal står kirka sterk. Det hellige stedet Fatima hvor det påstås at selveste Jomfru Maria viste seg for tre gjeterbarna, er et sted som alle troende portugisere besøker minst en gang i sitt liv.