Portugal i dag

Portugal har ca 10,7 mill innbyggere hvorav de fleste bor i og rundt de store byene. Portugals to største og viktigste byer Lisboa og Porto ligger henholdsvis ved munningen av elvene Tejo og Douro som begge har sine opprinnelser fra det spanske høylandet. De har henholdsvis 550.000 og 230.000 innbyggere. «Stor Lisboa» som også omfatter de omkring liggende forsteder har ca 2 mill innbyggere.

Portugals landareal er på 92.000 km2 noe som er mindre enn flateinnholdet av Nord-Norge (113.000 km2). Landet er ca 550 km langt (Norge er 1750 km langt).

Språket portugisisk er det sjette mest brukte språket i verden og 240 mill mennesker har portugisisk som morsmål, hvorav 200 millioner er brasilianere. Språket tilhører den latinske språkgruppe sammen med bl.a. fransk, spansk og italiensk.

Siden 1976 har Portugal vært inndelt i 18 distrikter (distritos). Disse har navn etter sitt administrasjonssentrum. (Lisboa, Porto Faro, Beja m.fl.) I tillegg kommer Madeira og Azorene. Distriktene spiller imidlertid liten rolle rent administrativt, og mesteparten av regional- og lokaldemokratiet skjer i landets 308 kommuner (concelhos). Den utøvende makten på kommunalt nivå ledes av et valgt Câmara Municipal. (kilde: Wikipedia)

Nellikrevolusjonen i 1974 var slutten på diktaturperioden under Salazar og begynnelsen på en ny epoke for Portugal. Landet var ikke lengre isolert og bare opptatt av å forsvare sine interesser i koloniene. Portugal ble med sterk tilslutning i befolkninga medlem i EU i 1986 og fra da av har landet utviklet sitt demokrati og sine demokratiske institusjoner. Landet ble tilført store mengder kapital fra EU til modernisering og utbygging av infrastruktur og det har vært en byggeboom både av boliger, hoteller og offentlige bygninger. Landet kvittet seg med kolonier, bygde et nytt demokratisk og moderne land og økte levestandarden til befolkning vesentlig. Alt på en imponerende måte.

Portugal er fortsatt et av de fattigste landene i Vest-Europa. Men kontrastene er store. I Alentejo er livet fortsatt enkelt og du kan møte på bønder med hest og kjerre. I byene er det mere sammensatt fra områder med moderne boliger og rikdom til mere fattige bydeler hvor levestandarden er enkel.  Både Lisboa og Porto har store deler av sine mange gamle og autentiske bygninger intakt. Det er som om de er konservert gjennom Salazar tida hvor det var liten byggeaktivitet og lite press på byfornyelse.

Økonomisk sliter landet og både statsfinansene og verdiskapninga i landet er dårlig. Arbeidsledigheten er økende (2012 ca 15 %), den økonomiske aktiviteten er fallende, fødselsratene faller og landsbygda avfolkes. Stadige innsparingstiltak og krisepakker preger landet. Portugal har siden 1986 fått mye penger fra EU, men tida for store EU finansiert prosjekter i landet er nok over. Nå må de i større grad stå på egne ben.

Jeg tror at utviklinga i landet har gått for raskt. Mange tradisjonelle bedrifter som blant annet produserte sko og tekstiler er lagt ned og produksjonen ble flyttet til Asia. Men man har ikke greid å erstatte disse med ny virksomhet. Vi skriver nå 2012 og jeg tror det vil ta lang tid før man kan avblåse krisen. Kanskje er det slik at portugiserne må innstille seg på varige endringer med hensyn til levestandard og samfunns standard.