Velg rett klippfisk kvalitet

I Portugal brukes en klassifisering av klippfisk av torsk basert på vekt: Miudo mindre enn 0,5 kg, Corrente 0,5-1 kg, Crescido 1-2 kg, Graudo 2-3 kg, Especial 3-4 kg, Jumbo over 4 kg.

Men størrelsen er ikke den eneste måten å skille mellom ulike klippfisk kvaliteter. Behandlinga av torsken før salting og tørking er viktig. Den beste klippfisken, mener mange, lager man av fersk linefanget torsk. Råstoffet bør således helst ikke ha vært frosset før det saltes. Skal det fryses må fisken fryses mens den er helt fersk. Så må klippfisken lukte godt. En erfaren klippfisk kjøper vil alltid ta opp fisken og lukte på den. Den skal lukte friskt og ikke surt eller harskt.

Om torsken er av arten stillehavstorsk eller atlanterhavstorsk er ikke så viktig for de fleste. Men klippfisk fra Norge (atlanterhavstorsk) er for mange ensbetydende med kvalitet. I butikkene merker man fisken tydelig både ved å feste en merkelapp på fisken og fisken sorteres etter ulike størrelser, opphav og produsenter.

Et viktig kriterium for god klippfisk, og helt essensielt i noen retter, er at fisken skiver seg. Portugisernes ord for dette er «Lasca». Mange kjøpere av klippfisk vil be om garanti for «Lasca».