Salt

Det fins tre hovedtyper av salt:

–        Sjøsalt – dampet inn fra sjøvann
–        Bergsalt – utvinnes fra saltgruver på land
–        Vakuumsalt – kjemisk renset eller teknisk fremstilt salt

I norsk fiskeriproduksjon benyttes i all hovedsak sjøsalt. Det kreves at saltet skal være ubrukt og det stilles krav til renhet samt vann-, jern- og kopperinnhold.

Salt og salt er ikke det samme. Langs den østlige delen av Algarvekysten produseres mye salt av meget god kvalitet. Produsenten Rui Siemao Tavira Sal fikk i 2012 gullmedalje for sitt salt i en europeisk kåring av beste gastronomi produkter. (CEUCO)